Medalists

800M BOYS ABOVE 16 YEARS

SCHOOL NAME ATHLETE NAME Medal
Dubai Ibrahim bhai Shaikh Zohair bhai Jamali

G

Nagpur Mohammed bhai Abidali bhai Gondiyawala

S

Chennai Adnan bhai Huzaifa bhai Radhanpurwala

B