Medalists

100M BOYS ABOVE 16 YEARS

SCHOOL NAME ATHLETE NAME Medal
Indore Aziz bhai Hasanali bhai Tikiwala

G

Dubai Ibrahim bhai Shaikh Zohair bhai Jamali

S

Dubai Huzaifa bhai Abbasali bhai Hamid

B