Medalists

LONG JUMP BOYS UNDER 16 YEARS

SCHOOL NAME ATHLETE NAME Medal
Indore Mustafa bhai Murtaza bhai Bartanwala

G

Secunderabad Murtaza bhai Aliasgar bhai Kanchwala

S

Nagpur Ammar bhai Adnan bhai Gohar

B