Medalists

800M BOYS UNDER 16 YEARS

SCHOOL NAME ATHLETE NAME Medal
Secunderabad Burhanuddin bhai Shaikh Mustafa bhai Calcuttawala

G

Nasik Husain bhai Murtaza bhai Trunkwala

S

Chennai Husain bhai Shabbir bhai Nandurbarwala

B