Medalists

SHOT PUT 4Kg BOYS UNDER 14 YEARS

SCHOOL NAME ATHLETE NAME Medal
Nagpur Shabbir bhai Abdulhusain bhai Sanawadwala

G

Bangalore Abdulhusain bhai Abduttayyeb bhai Ajmerwala

S

Nasik Adam bhai Husain bhai Patanwala

B