Medalists

LONG JUMP BOYS UNDER 10 YEARS

SCHOOL NAME ATHLETE NAME Medal
Chennai Ammar bhai Husain bhai Bharmal

G

Indore Husain bhai Mustafa bhai Kanchwala

S

Chennai Saifuddin bhai Idris bhai Radhanpurwala

B