Medalists

50M BOYS UNDER 10 YEARS

SCHOOL NAME ATHLETE NAME Medal
Kolkata Mufaddal bhai Saifuddin bhai Zahir

G

Dubai Burhanuddin bhai Mulla Husain bhai Nasir

S

Nagpur Saifuddin bhai Mulla Mustafa bhai Quadri

B