Medalists

Swimming Freestyle GIRLS UNDER 14 YEARS

SCHOOL NAME ATHLETE NAME Medal
Nagpur Alefiyah bai Mulla Huzaifa bhai Izzy

G

Daressalaam Insiyah bai Yusuf bhai Mohammedbhai

S

Raipur Ummesalma bai Mufaddal bhai Aziz

B