Medalists

SHOT PUT – 3Kg MISAQ GIRLS

SCHOOL NAME ATHLETE NAME Medal
Nagpur Hawra bai Murtaza bhai Banaraswala

G

Banswara Husaina bai Abdulhusain bhai Bagidorwala

S

Rajkot Sarrah bai Mufaddal bhai Bharmal

B