Medalists

SHOT PUT – 3Kg GIRLS UNDER 14 YEARS

SCHOOL NAME ATHLETE NAME Medal
Banswara Tasneem bai Kayamali bhai Khayat

G

Pune Zainab bai Huzaifa bhai Khokhawala

S

Banswara Ruqaiyah bai Yusuf bhai Gamdiwala

B