Medalists

LONG JUMP GIRLS UNDER 14 YEARS

SCHOOL NAME ATHLETE NAME Medal
Secunderabad Tasneem bai Taizoon bhai Poonawala

G

Mumbai Alefiyah bai Yusuf bhai Gandhi

S

Kolkata Arwa bai Huzaifa bhai Kanpurwala

B