Medalists

400M GIRLS UNDER 14 YEARS

SCHOOL NAME ATHLETE NAME Medal
Secunderabad Tasneem bai Taizoon bhai Poonawala

G

Mumbai Samina bai Shaikh Huzaifa bhai Jaorawala

S

Nagpur Nisreen bai Aliakbar bhai Millwala

B