Medalists

SHOT PUT – 2Kg GIRLS UNDER 12 YEARS

SCHOOL NAME ATHLETE NAME Medal
Nagpur Insiya bai Quaidjohar bhai Abbasi

G

Bangalore Samina bai Huzaifa bhai Ajmerwala

S

Kolkata Ajab bai Saifuddin bhai Palitanawala

B