Medalists

LONG JUMP GIRLS UNDER 12 YEARS

SCHOOL NAME ATHLETE NAME Medal
Nagpur Zainab bai Mustafa bhai Malayawala

G

Secunderabad Insiya bai Qutbuddin bhai Junaghadwala

S

Nagpur Ummehani bai Hussain bhai Dhankot

B