Medalists

200M GIRLS UNDER 12 YEARS

SCHOOL NAME ATHLETE NAME Medal
Banswara Mubarakah bai Qutbuddin bhai Patrawala

G

Nagpur Ummehani bai Hussain bhai Dhankot

S

Banswara Batul bai Mustafa bhai Bagidorawala

B