Medalists

100M GIRLS UNDER 10 YEARS

SCHOOL NAME ATHLETE NAME Medal
Kuwait Ruqaiyah bai Shaikh Taher bhai Sajid

G

Vasai Zahra bai Mustafa bhai Ghiyawedwala

S

Secunderabad Sakina bai Murtaza bhai Hyderabadwala

B