Medalists

Swimming Backstroke GIRLS UNDER 14 YEARS

SCHOOL NAME ATHLETE NAME Medal
Nagpur Alefiyah bai Mulla Huzaifa bhai Izzy

G

Daressalaam Insiyah bai Yusuf bhai Mohammedbhai

S

Mombasa Batul bai Shabbir bhai Bhaijee

B