Medal Individual

Schools Game Medal
KolkataFOOTBALL Grade 5 to 7Bronze
Kolkata100M BOYS UNDER 10 YEARSGold
Kolkata50M BOYS UNDER 10 YEARSGold
KolkataLONG JUMP GIRLS UNDER 14 YEARSBronze
KolkataSHOT PUT – 2Kg GIRLS UNDER 12 YEARSBronze